Megoldások

Biztosíthatjuk arról, hogy a Telecom Solution nagy szakmai múlttal rendelkező komoly, ügyfélorientált partner, ahol folyamatosan arra törekszünk, hogy az Ön számára hasznos és jól használható megoldásokat kínáljunk.


Megoldás-portfólióinkat egyesítve a legbonyolultabb rendszereket is optimálisan és költséghatékonyan tudjuk kivitelezni.

 

Mobilitás, virtualizáció Költségcsökkentés Beruházások védelme Professzionális vagy Telefonos ügyfélszolgálat Költségcsökkentõ megoldások Költségfigyelés, elemzés Rendszerfejlesztés Bosch (tenovis) rendszerek védelme Call, contact center Telekampány Mobil mellékek VoIP megoldások, virtuális cégek IP telefonok, otthoni iroda

Mobilitás, virtualizáció

Mobil mellékek »

Ez egy olyan alközponti megoldás, melynek lehetőségével csak egy telefonszámot kell pub- likálni, és Ön elérhe- tővé válik vezetékes- és mobilszámán egyszerre.

VoIP megoldások, virtuális cégek »

A VoIP technológia lehetővé teszi, hogy adathálózaton keresz- tül továbbítsunk hangot - függetlenül attól, hogy az adathálózat intranet vagy az Internet. A Voice over IP a hagyományos telefon- hálózat (PSTN) helyett a TCP/IP kommuniká- ciós protokollt használ- ja a digitális csomagok- ká alakított hang továbbítására.
 

IP telefonok, otthoni iroda »

Az AVAYA Home Office segítségével az alkal- mazottak szinte bár- honnan dolgozhatnak az irodai íróasztaluknál megszokott technoló- giákkal és szolgáltatá- sokkal. Hasznos iroda- területük "kiterjesz- tése" révén hozzáfér- hetnek többek között az IP-alapú, biztonsá- gos hálózaton zajló hang- és video kommunikációhoz is. 

Professzionális, telefonos ügyfélszolgálat

Call és Contact Centerek »

A call centerek olyan virtuális vagy fizikai telefonközponti rend- szerek, ahol telefonos ügyfélszolgálati munka- társak vagy telefonos értékesítők nagy mennyiségű telefonhí- vást bonyolítanak. A contact center lényegé- ben egy multimédia call center. Segítségével egy vállalat nem csupán telefonon, hanem e-mailben, faxon, SMS-en, weben és más csator- nán keresztül is haté- konyan kommunikál ügyfeleivel.
 

Telekampány megoldások »

Az Algotech Contact Expert egy telesales jellegű, szkript alapú, multimédiás kampány- rendszer, amely a meglévő infrastruktúrá- ra épülve az eladást és a marketing tevékeny-ségeket támogatja.

Bejövő hívásokat foga- dó call centerekből kimenő hívásokat keze- lő rendszer az üres- járati idők  hasznos és gazdaságos kihaszná- lására, vagy a kifeje- zetten kimenő hívások- ra tervezett rendszer- ek sokkal hatékonyab- bá és eredményesebbé tételére.

Beruházások védelme

Bosch (Tenovis) rendszerek fejlesztése »

Ez a lehetőség a régi, nem támogatott Bosch Integral alközpontok vezérlő szoftverének cseréjével válhat egy kedvező megoldásnak, egy új rendszer vásárlása helyett. 

 

Költségcsökkentés

Költség csökkentés megoldások »

A GSM adapter egy olyan speciális "mobil- telefon”, amely rendel- kezik fő- vagy mellék- vonali interfésszel és képes összekapcsolni bármilyen típusú mobil hálózatot bármilyen típusú vezetékes tele- fonnal, vagy telefon- központtal.

Telefon költség figyelés, elemzés »

A CallData hívásadat-gyűjtő egy korszerű, új generációs, szerver-kliens felépítésű prog- ramcsomag. A program két fő komponens- ből, az adatgyűjtőből, illetve a webes grafikus felhasználói felületből áll.